SAL7358, Act: V°217.1 (456 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°217.1  
Act
Date: 1465-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-01 by Dominique Van Daele
It(em) symo(n) wauter te des(er) tijt rintm(eeste)r des eerw(er)dige(n) vad(ers) in gode/
des abts van hafflige(m) tot wave(r) in p(rese)ncia heeft ge[ver]huert en(de) bekint/
dat hij v(er)huert heeft jege(n) bauduin smale [roelant de bourgeal] drie stucken erfs Inde(n)/
yersten (½) boend(er) la(n)ts acht(er) chartis(er)t voir de porte vand(er) schuere(n) des voirs(creven) roelants/
neve(n) de(n) goede(n) des voirs(creven) roela(n)ts talle(n) zijde(n) It(em) iii dach(mael) lants gelege(n) te onzlein/
pret tussce(n) wout(er) eveloge en(de) de voirs(creven) roela(n)t die toetebeh(oeren) plage(n) de(n) kynde(re)n scalar/
It(em) iii dach(mael) bosch gehete(n) ons(er) vr(ouwen) bosch va(n) wave(r) gelege(n) t(er) plaetse(n) geh(eten) froyemo(n)ty/
Te houde(n) te hebbe(n) ende te wynne(n) van halfmeye a(nn)[o] lxiiii lestlede(n)/
eenen t(er)mijn van xii jare(n) lang v(er)volgen(de) elcx jaers om ende voe(r)/
nege(n) sister corens goet en(de) payabel d(er) mate(n) van wave(r) met wa(n)ne/
ende met vederen wel bereyt alle jare tsinte andriesmisse apostels/
te betale(n) en(de) te wave(r) te leve(re)n de(n) voirs(creven) rintm(eeste)r oft ande(re) (com)missie/
dair af hebben(de) den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorwerde(n)/
ende condicie(n) dat de voirs(creven) roeland de voirs(creven) goede sal houde(n) wy(n)ne(n)/
ende werve(n) wel en(de) loflijc de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) gelijc reengenote(n)/
bove(n) en(de) benede(n) en(de) allet st[r]oe vande(n) voirs(creven) goede(n) comen(de) sal hij/
te meste make(n) en(de) dat mest op de voirs(creven) goede vuere(n) tslants/
meesten p(ro)ffite En(de) tvoirs(creven) stuck bosch sal de voirs(creven) roeland eens/
moege(n) bloten te(n) behoirliken tide bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne en(de) de/
p(ro)ffite d(aer) af te hemwerts hebbe(n) en(de) neme(n) cor(am) col(onia) couck(eroul) maii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick