SAL7358, Act: V°223.3 (466 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°223.3  
Act
Date: 1465-05-25
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-18 by Dominique Van Daele
It(em) de vors(creven) her arndt en(de) jonch(e)r arnd renu(n)c(ians) hebben geloift/
indivisim dat sij den vors(creven) hue(re)n derthien borghen bi(n)ne(n) de voirs(creven)/
vi weken selen doen hebbe(n) en(de) leve(re)n br(ieven) va(n) trouwe(n) en(de) eere(n) ond(er)/
hue(r) zeghele en(de) ond(er) de zeghe va(n)de(n) voirs(creven) h(er) woute(r) jonch(e)r rase/
en(de) her jacoppe inhouden(de) oft de selve borge(n) e(n)nich gebrec bevonde(n)/
inde(n) inhouden(de) vande(n) scepen(en) brieven(n) van loeven(en) in al oft in/
deele dat dan de voirs(creven) her aert met drie reysige(n) p(er)de(n) en(de)/
twee knechten en(de) elc vanden andere(n) viere(n) met twee gelike(n) p(er)de(n)/
en(de) eene(n) knecht binne(n) acht daghe(n) na dat zijs v(er)maent selen/
zijn aen hue(r) p(er)sone oft tot huerre woenstad te loeven(en) income(n)/
selen in eenre(n) herb(er)gen diemen hen condige(n) sal en(de) aldair bliven/
leystende therende en(de) getidige maeltide houden(de) tot dat zij allet/
voldaen en(de) volbracht selen hebben des de selve scep(enen) br(ieven) beg(re)pen/
en(de) die p(er)de oft zij storve(n) oft verleyst worden v(er)nuwe(n) alsoe/
dicwile(n) alst geboiren mochte Ende dat de voirs(creven) he(re)n de cano(n)ke/
en(de) meest(er) henr(ic) hen selen alsdan oec bekinne(n) brieve voir/
notar(is) en(de) getugen sub penis came(re) in meliori forma Ende/
tot dien dat dese lijftocht zij quiten ende afleggen selen/
te wete(n) hondert rijnsch(e) gulden(en) lijftochte(n) binnen eenen jae(r)/
naestcomende ende tremana(n)t binne(n) i jare dair na v(er)thiden(de)/
tot des voirs(creven) is alle hue(r) goede jeg(enwoirdige) en(de) toecomen(de) en(de) renu(n)cieren(de)/
allen p(ri)vilegien in meliori forma cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick