SAL7358, Act: V°238.2 (493 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°238.2  
Act
Date: 1465-06-06
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-16 by Dominique Van Daele
Item vander aenspraken die henric en(de) jan van e(re)nboudeghem als/
manne en(de) momboren hue(re)r wijve dochte(re)n gheerts wilen van kessele/
gedaen hebben tot clemencien vanden wijchuyse weduwe des vors(creven)/
wilen gheerts allse alse vanden vliegen(de) erve dat de vors(creven)/
wilen gheert hadde ter tijt als zijn yerste wijf sweger der vors(creven)/
gebruede(re) aflivich wert en(de) dair af der vors(creven) gebrued(ere) huysvruwe(n)/
nu erfgenamen zijn dwelc de selve clemencie tot hue(re)r/
eedt bracht bij seke(re)n porceelen int sterfhuys des selfs gheerts/
en(de) dede vort den behoirliken eedt inde banc dair toe dienen(de)/
meynen(de) datse also van dien dair mede gestaen zoude/
Vanden welcken de vors(creven) gebruede(re)n hielden de contrarie/
meynen(de) oic dat zij huers eedts niet volcomen en wae(r)/
en(de) p(rese)nteerden vorts aentespreken vanden vliegen(de) erve/
dat de selve gheert na doot zijns yersten wijfs v(er)crege(n)/
hadde So was gewijst bijden he(re)n scepen(en) van lov(en) ter/
manissen smeyers dat de vors(creven) weduwe mits der/
eedt dien zij gedaen hadde dat zij der aenspraken/
ongehouden zijn soude en(de) hadde de vors(creven) gebruede(re)n hue(r)/
voirder aentespreken dat zij dat doen mochte met/
rechte p(rese)nt(ibus) o(mn)ibus scabinis in scampno junii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick