SAL7358, Act: V°240.2 (500 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°240.2  
Act
Date: 1465-06-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-24 by Dominique Van Daele
Item peter de smet heeft dach van thoene(n) ghenome(n) jeghen ja(n)nes/
lambrechts ende zijnre dochter dat hij met rechte heeft/
jeghen den dach van heden zijn getuyghenisse doen daghen/
ende begheert aenden hee(re) cancell(ier) en(de) raide en(de) oick aenden/
officiael van camer(ijck) alh(ier) gecertificeert te hebbe(n) de hanteringhe(n)/
van des(en) p(ar)tien questie voir hen gesciet op in sat(er)d(ach) naestcomen(de)/
te mistijde en(de) voirt int p(ri)ncipale te thoenen alsoe hij op hede(n)/
gedaen soude hebben cor(am) om(n)ib(us) dempt(o) py(n)nock junii xviii/
videlicet ip(s)o die mart(is)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick