SAL7359, Act: R°22.1 (44 of 355)
Search Act
previous | next
Act R°22.1  
Act
Date: 1465-07-20

Transcription

2021-02-11 by kristiaan magnus
It(em) jan vand(er) strate(n) led(er)touwe(re) sone wile(n) jans in p(rese)ncia heeft gekint/
ende gelijdt dat hem volcomelijc genoech gedaen is vand(en) zoene(n)/
oft dootslage die jan soncke van aelst en(de) heyne(n) bosch woenen(de) taelst/
voldere gedaen hebbe(n) binne(n) aelst aenden p(er)soen wout(er)s wile(n)/
vand(er) strate(n) wettich brueder des voirs(creven) jans vand(er) strate(n) en(de) dat/
hij de pe(n)ni(n)ge d(aer) af gelijc co(m)posicie va(n) dien gesciet is gehave(n)/
en(de) ontfange(n) heeft uute(n) hande(n) meest(er) jans de haze priesters/
en(de) heeft d(aer) om geheelijc en(de) al quitgescouwe(n) en(de) schelt quite/
de voirs(creven) ja(n)ne en(de) heyne(n) vande(n) voirs(creven) dootslaghe de(n) voirs(creven)/
meest(er) janne ja(n)ne vande(n) bossche ghehete(n) h(er)mans briede(re)/
en(de) alle ande(re) die van desen oft dese(n) e(n)nichssins aencleven(de)/
quitancie behove(n) soude(n) moeghe(n) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare)/
uutgesceyde(n) d(er) calaengie(n) zijnde vande(n) erzete(re) oft cyrurgijn/
af te doene Welke calaengie geresen is om deswille dat
cor(am)/
willem(air) vertrike julii xx
Contributorskristiaan magnus , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-13 by kristiaan magnus