SAL7359, Act: R°59.2 (95 of 355)
Search Act
previous | next
Act R°59.2  
Act
Date: 1465-09-18

Transcription

2016-07-28 by kristiaan magnus
Item vranc oeghe en(de) jan mychiels gesworen(en) vanden ty(m)merliede ambachte/
hebben gekint en(de) gelijdt dat goessen maes ty(m)merman hen als nu uut/
sijnen handen in gereeden pe(n)ningen zonder bate oft proffijt d(aer) af te/
hebben sesthien cronen te xxiiii st(uvers) tstuc en(de) drie stuvers tusschen/
dit en(de) bynnen eend(er) maent na sint jansmesse baptisten naestcomen(de)/
te betalen als verreicte schout Vortmeer heeft hij hen geleent i/
een pantchier eene huyve en(de) eene gorgie geschat ond(er) hen/
voir xi r(ijnsch) guld(en) die zij insgelix ten vors(creven) daghe gelost hebben te betalen/
tamq(uam) ass(ecutu)[m] Met condicie en(de) vorweerde wart dat nader reysen den/
vors(creven) goessen zijn hernasch weder om gelevert worde also goet als/
vors(creven) steet zoe en soude(n) de vors(creven) gesworen(en) ende vors(creven) xi r(ijnsch) gul(den)/
te betalen ongehouden zijn Ende ter vesticheit van des vors(creven) is/
hebben de gesworen(en) bij consente van pet(ere)n vand(er) hoeven burg(ermeester)/
den vors(creven) goessen in handen gesedt pantsgewise met andriese van/
rosmer als hee(re) eene(n) selve(re) gheltstoep de borde en(de) de oere/
v(er)gult boven veramaist gruene en(de) dbijl d(aer) inne p(rese)nt(ibus) hoeven/
burg(imagistro) sept(embris) xviii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-06-20 by kristiaan magnus