SAL7359, Act: V°9.3 (19 of 355)
Search Act
previous | next
Act V°9.3  
Act
Date: 1465-06-25

Transcription

2022-11-09 by kristiaan magnus
Item vanden gedinghe dat geweest is inde banc voir/
meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen roelove van/
nederhem
goedelen van ravescote verwerdere in/
deen zijde en(de) henricke vand(er) horst als aenleggere/
ter ande(re) Dair de vors(creven) henric der vors(creven) goedelen aensp(ra)ke/
seggen(de) dat zij gewandelt hadde int sterfhuys hue(re)r beid(er)/
swegher dair uut sij gedragen hadde alderhande have/
en(de) besunder twee bedden die hij versochte van hair/
weder o(m)me int selve sterfhuys gebracht te hebben totte(n)/
rechte D(aer) op de vors(creven) goedele hue(r) verantwerde en(de)/
dede seggen dat de vors(creven) henric met zijnd(er) aensp(ra)ken/
te hairweert verdoolt wa(r)e mits vo(n)nissen bijden he(re)n/
scepen(en) van loven(e) corts weeghs vand(er) selver saken/
tusschen hen gewijst Dwelc zij begheerde aengehoert te/
hebben en(de) aldair gelesen was Was gewijst bijden he(re)n/
scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers dat de vorscr(even)/
henric met zijnd(er) aensp(ra)ken nade(n) voirvo(n)nisse ter vors(creven)/
goed(en) weert verdoolt wa(r)e mair hadde hij yet te/
volgen dat hij dat dade met rechte P(rese)nt(ibus) o(mn)ibus scabinis/
in scampno junii xxv
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-13 by kristiaan magnus