SAL7360, Act: R°131.2 (282 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°131.2  
Act
Date: 1466-12-23

Transcription

2019-01-16 by myriam bols
Want jan vanden hove zone wile(n) jans nut(er)tijt lieuten(ant) smey(er)s/
van loven(en) die met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) jairlix heeft ix(½) rijd(er)s/
erflic aen en(de) op thof en(de) diverse goede jans switten geleg(en) te/
kerkem de selve goede en(de) ond(er)pande mette(n) rechte van des(er) stat/
voer sijn wettich gebrec en(de) acht(er)stel d(er) vors(creven) rinte(n) hem heeft doen/
leve(re)n en(de) in handen stellen dair af jan van thiene(n) cleermake(r)/
op heden alse ten naesten verstreken(en) daige dach hadden va(n) rechte/
aldair de selve jan niet comen en es Soe hebben de vo(n)nissen/
der scepen(en) ter maniss(en) smeyers geweesen datmen den vors(creven) ja(n)ne/
vand(en) hove houden sal inde macht van sijne(n) vors(creven) scepen(en) brieve(n)/
en(de) levering(en) soe v(er)re dat noch voer hen comen es P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us)/
scab(in)is in sca(m)pno decembr(is) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt