SAL7360, Act: R°139.3 (297 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°139.3  
Act
Date: 1467-01-15

Transcription

2019-01-19 by myriam bols
It(em) de(n) dach van rechte die op hede(n) diende tussce(n) gorde vande(n)/
putte als geleit na de(n) rechte d(er) stad van loeven(en) tot alle(n) de(n)/
goede(n) have en(de) erve claes wile(n) vande(n) putte zijns brueders/
is bij consente des voirs(creven) gorts in dene zijde en(de) hubrechte/
vanden putte wettich sone des voirs(creven) wile(n) claes v(er)vangen(de)/
hier toe zijn moeder en(de) zusters v(er)stelt tot van hede(n) in/
acht daghe(n) om alsdan te diene(n) in alle d(er) vuege(n) ende/
manieren die op hede(n) gedient soude hebben cor(am) meldert/
nausnyde(re) januarii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt