SAL7360, Act: R°140.4 (300 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°140.4  
Act
Date: 1467-01-15

Transcription

2019-01-19 by myriam bols
Item henric van baecx in p(rese)ncia heeft mechtich gemaect hugen van/
udekem voirspreke en(de) merten vanden berge zijnen neve te eyssche(n)/
alsulken vo(n)nisse(n) als hanct inden mont van scepen(en) als ha tussche(n)/
hem en(de) gheerde vanden bruele lambrechts sone p(rese)nt(ibus) roel(ofs)/
hoeven januarii xv
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt