SAL7360, Act: R°142.4 (308 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°142.4  
Act
Date: 1467-01-17

Transcription

2019-01-21 by myriam bols
It(em) jouffr(ouwe) g(er)truyt van stakenborch wed(uwe) gh(eer)ts wile(n) van/
coudenb(er)ge die met v(er)suecbrieve d(er) stad va(n) loeven(en) hue(r) hadde/
uute(n) gerichte va(n) hev(er)le als port(er)sse doen sc(ri)ve(n) jege(n) henricke/
vekeman die hue(r) ald(air) hadde doen dachdoen dair af de(n)/
dach diende op in dond(er)sd(age) lestleden aldair te dier tijt noch/
oec op hede(n) nyema(n)t come(n) en is heeft hue(r) te rechte doen/
p(rese)nteren cor(am) om(n)ib(us) scabinis ja(nuarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt