SAL7360, Act: R°142.5-V°142.1 (309 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°142.5-V°142.1  
Act
Date: 1467-01-17

Transcription

2019-01-22 by myriam bols
Item jacop hoze heeft gekint ende gelijdt dat meester van boeslynte(r)/
hem volcomelijck vernuecht ende wel betaelt heeft van allen den/
rechte actie ende aensprake die de voirs(creven) jacop hadde oft hebbe(n) mochte/
in e(n)nigher manie(re)n met scepen(en) br(ieve) van loven(en) dair op gemaect/

//
xxvii daghe in april a(n)no xiiii[c] lviii alse vander pechtingen vand(er)/
helcht vanden huyse hove wy(n)nende lande beempden eussele(n) bog(ar)de(n)/
bossche ende allen ande(re)n toebehoirte(n) geleghen inde prochie van/
aetrode dat henrick wilen van daelhem te pachte ghenomen/
hadde Bekennen(de) hem dair af v(er)nuecht ende betaelt ende scelt/
dair af quijte den voirs(creven) meester jan als meester vanden goeden/
voirs(creven) te deser tijt ende alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) cor(am)/
nausnyd(ere) vynck ja(nuarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt