SAL7360, Act: R°148.3-R°149.1 (323 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°148.3-R°149.1  
Act
Date: 1467-01-23

Transcription

2019-01-28 by myriam bols
It(em) want de voirs(creven) gehuysschen den voirs(creven) jacoppe in handen gegeve(n)/
hebben hue(r) oude brieve vand(en) vors(creven) erve gelijc die hier nae ghein/

//
ventarieert staen inde(n) yerste(n) een instrume(n) vand(en) testamente/
dat gheertruyt duyve(n)voets gemaect heeft daer her jan/
keghels prieste(r) ond(er)p(ro)chiaen doen t(er) tijt van s(in)te machiels te/
loeven(en) notarijs af was ende met den teken(en) desselfs he(re)n jans/
getekent vander daet xiiii[c] qr lviii indict(i)o(n)e sexta julii/
xxiiii ponti(fica)[t(us)] d(omi)ni calisti p(a)pe t(er)cii anno suo quarto It(em) i gue/
dinge uute(n) beleide va(n) lov(enen) d(air) jan droeve molde(r) geleit was/
tot den huyse en(de) hove mette(n) toebeh(orten) symoe(n)s lissen wev(er)s geleg(en)/
opde(n) dweerse(n) keyberch en(de) d(air) mede symoen va(n) ezemale/
gegoidt was inde selve goede en(de) d(air) mede de vors(creven) jan droeve/
genoech doen en(de) waerscap vand(en) selve(n) goede(n) geloift heeft/
tvors(creven) beleit vand(er) daet xiiii[c] neghe(n) octobr(is) x de guedi(n)ge/
vand(er) daet xiiii[c] xvii no(vem)[br(is)] x en(de) de satisfactie en(de) waerscap/
vand(er) daet xiiii[c] xvii no(vem)[br(is)] xxiiii[ta] It(em) noch i guedi(n)ge uute(n)/
beleide d(air) mede jan nole geleid tot eene(n) huyse en(de) hove met/
den toebehorte(n) symoe(n)s wile(n) va(n) ezemale wevers geleg(en) op/
den dweersen keyberch gegoet heeft uute(n) selve(n) beleide inde/
selve goede arnde heydema(n) dbeleit en(de) de guedi(n)ge beide vand(er)/
daet xiiii[c] xxi junii s(e)c(un)da It(em) noch een instrum(en)t vand(en) testa/
mente arnts heydemans dair johannes colen van ghestel/
bij h(er)lair te loeven(en) doen t(er)tijt reside(re)nde notar(ijs) af es en(de) bij/
des selfs joh(ann)es notar(ijs) teken ghetekent vand(er) daet xiiii[c]/
vijftich indict(i)o(n)e xiii octobr(is) vii pon(tifica)[t(us)] d(omi)ni nycholai p(a)pe q(ui)nti/
a(nn)[o] e[(ius)] iiii[to] It(em) eene(n) dietschen scepen(en) brief van loeven(en)/
rue(re)nde van seke(re)n stoote en(de) gescille dat jan va(n) ov(er)wynghe/
in deen sijde en(de) symoen lyssen t(er) ande(re) hadden om seke(re) nu/
ty(m)meringe die de vors(creven) van ov(er)wynge hadde doen mak(en)/
en(de) sette(n) opde(n) keyberch te hynd(er) doende d(er) rame(n) svors(creven) symoe(n)s/
ald(air) geleg(en) (et)c(etera) Beginnen(de) cont zij allen liede(n) wan dat want/
stoot en(de) tebat geweest hebben tussce(n) ja(n)ne va(n) ov(er)wynge (et)c(etera)/
vand(er) daet xiiii[c] achte xxi maii It(em) ende noch i brief d(air)/
mede henric wante en(de) aleid duyve(n)voet voir scepen(en) van lov(enen)/
goedden reyne(re)n duyve(n)voet in de helicht vand(en) huyse en(de) hove/
mette(n) toebeh(orten) geleg(en) opde(n) dweerse(n) keyberch vander daet
//
xiiii[c] qui(n)quagesimonono febr(uarii) xxi Soe en sal de vors(creven) jacop den/
voirs(creven) gehuysschen metter voirs(creven) geluften van satisfactien ende/
warandeerscape niet pramen hij en sal hen tyerst alle de vors(creven)/
brieve te baten bringhen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt