SAL7360, Akte: R°152.3 (330 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°152.3  
Act
Datum: 1467-01-24

Transcriptie

2019-01-27 door myriam bols
Alsoe in rechte quamen willem trabukier in deen zijde en(de) jan va(n)/
opleeuwe inde(n) name en(de) met volcomend(er) p(ro)curacie(n) va(n) jonch(e)r willem(me)/
van merode in dande(re) alse van zeke(re)n lijfrenten voirmaels met scepen(en)/
brieve(n) va(n) loeven(en) gegoet staende ten live van bartelen des voirs(creven) willems/
brueder die kyntsch es besedt op zeke(re) goede inden lande van mechelen/
gelegen die toebehoiren des voirs(creven) jonch(e)r willems huysvrouwen Dair/
de voirs(creven) jan van opleeuwe meynde niet jegenstaende zeke(re) r(ec)tificacien/
die de voirs(creven) willem trabucquier voir oegen brachte hiertoe dienende/
dat die rectificatie nochtan oft p(ro)curacie niet genoech en ware om/
den voirs(creven) willem(me) dair met rechte te moege(n) vorde(re)n mair woude hij/
dinghen dat hij hem soe starck soude maken dat zijn wed(er)partie/
met eene(n) gedinge mocht gestaen Dair op de voirs(creven) willem/
trabucquier alleg(eer)de ende seyde dat willem zijn vader voe(r) ende/
hij na zijns vaders doot in heffinge(n) bewinde ende poss(ess)ien vander/
voirs(creven) lijftochtrinte(n) hadde geweest van zijns voirs(creven) brued(er)s wegen/
midts zijnre voirs(creven) kyntscheit want de selve zijn brueder noyt sulc/
en was dat hij hem selven hadde conne(n) gerege(re)n Alsoe dat met/
vo(n)niss(en) interlocutoir gewesen waert waer willem trabucquier gheen/
caucie en stelt om zijnre wed(er)p(ar)tien met eene(n) gedinge te moege(n)/
gestaen dat hij hem dan alsoe starck make dat hij dinghen/
moege met rechte cor(am) o(mn)ib(us) de(m)pto meldert ja(nuarii) xxiiii
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-15 door Xavier Delacourt