SAL7360, Act: R°157.1 (339 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°157.1  
Act
Date: 1467-01-29

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
Item want de procur(eur) des godshuys van sinte bernarts opt scelle/
hem metter stat brieve van loven(en) gescriven aenden meye(r) van/
campenhout hadde doen leve(re)n en(de) in handen stellen eenen/
bosch geheten steenkensbosch en(de) den bosch geheten morte(r) inde/
prochie van campenhout ghelegen te berghe en(de) tebuertmeer/
beke tusschen den goeden arnts tucbacke? jans vand(er) eect/
henrix vanden zijde jans van attenvort de kercke van eel/
wijt jans rogbroec gorts laureys henricx profst goessen(e)/
berwouts gielis yngels henricx dogge jacops van eppeghem/
gabriels inden ar des he(re)n van hanswijc en(de) den goeden der/
kynde(re) arts voir gebrec van twee pont [ouder] grote turnoese/
alsulke als de stat van mechelen hue(re)n pensionarise jairlix/
betalen met cost en(de) co(m)mer dair op gelopen lijfpensien/
staen(de) ten live he(re)n jans nagel priesters canoncx reguliers/
ind(en) vors(creven) godshuyse vallen(de) jairlix deen helicht ts(int) jansmesse/
baptisten en(de) dand(er) helicht te kersmesse te betalen Dair/
af dat p(ar)tien te weten jan de rijke en(de) willem bloc met/
hue(re)n medeplege(re)n als p(ar)tien in desen dach hadden na uut/
wisen d(er) vors(creven) brieve ten dage van rechte naest vorleden/
en(de) de selve p(ar)tien tot dien daghe en(de) ten naesten vervolgen(de)/
daghe als op heden niet come(n) en zijn so hebben de vo(n)nissen/
d(er) scepen(en) van loven(en) gewesen ter manessen smeyers datme(n) den/
vors(creven) p(ro)cur(eur) in zijn scepen(en) brieve vors(creven) houden sal zo v(er)re dat noch/
voir hen come(n) is P(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis in scampno dempto borch(oven)/
ja(nuarii) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt