SAL7360, Act: R°162.1 (353 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°162.1  
Act
Date: 1467-02-05

Transcription

2019-01-29 by myriam bols
It(em) want de vors(creven) schout rue(re)nde comt uut eene(n) testame(n)te gemaict bij/
he(re)n gregorijse smet prieste(r) dair notar(is) af was her laureys vanden/
morte(re) in welken testamente den voirs(creven) twee goidshuysen gemaect/
es bij den vors(creven) he(re)n gregorise de so(m)me van ii[c] blau crone(n) eens op/
alle alsulk(en) [zijn] goede alse hij liggen(de) hadde te haecht die nu de vorscr(even)/
p(er)sone(n) sculders oft e(n)nighe van hen besitten(en) zijn ende het te besorge(n)/
es dat de vors(creven) mathijs voer de vors(creven) schout meer dan dande(re) ge/
moeyt en(de) gevolcht mocht wordden Soe es vorweerde dat en(de) hebbe(n)/
geloift alle dande(re) p(er)sone(n) vors(creven) behalve(n) de vors(creven) mathijs dat zij de(n)/
selve(n) mathijse tsijnd(er) maniss(en) in handen setten selen en(de) hem behoirlic/
goeden en(de) vestigen voir hof en(de) he(re) in alle de vors(creven) goede des vors(creven) wile(n)/
he(re)n gregor(ijs) die sij gelijc vors(creven) steet te haecht besitten(de) sijn Te dier/
meyni(n)gen waert dat hij voe(r) de vors(creven) schout meer dan dande(r) geprae(m)t/
wordde ende betalen moeste meer dan zijn advena(n)t dat hij dat op/
de selve goede van dien gebreckeliken soude moigen verhalen met/
allen coste ende co(m)me(r) die dair inne vallen en(de) lopen mochte(n) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt