SAL7360, Act: R°174.1 (376 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°174.1  
Act
Date: 1467-02-14

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
It(em) collart de ville die als man en(de) mo(m)boir lijsbette(n) docht(er) wilen/
clerebouts le seignereal met scepen(en) brieven van loeven(en) houden(de) en(de)/
heffen(de) es jairlix s(in)t andries messe ten live der vors(creven) lijsbetten zijns/
wijfs een mudde corens maten en(de) pacht van thiene(n) lijfpen(sien) op/
alle de goede die geleg(en) te marilles die wilen toe te behoe(re)n plagen/
raese van creenwijc na(tur)lijc den vors(creven) wilen cle(re)baute katlijne(n) ende/
varietten docht(ere)n desselfs cle(re)bauts noele mailgefer marien le seignereal/
zijnd(er) werdynne(n) henr(icke) egnoy en(de) marg(ar)ete(n) zijnd(er) werdynne(n) sust(er) d(er)/
vors(creven) gesust(ere)n van welker lijfpen(sien) de selve collart de ville van/
xii jae(re)n verloepens pachts ombetaelt es in deen zijde ende/
jan rassijn die als man ende mo(m)boir jehanne(n) de braye zijns/
wijfs weduwe des voirs(creven) wilen raes van creenwijc de voirscr(even)/
onderpande besitten(de) es ende hem selve(n) oic nader hant voir/
scepen(en) van loven(en) der vors(creven) lijfpen(sien) van jae(re) te jae(re) te betalen/
veroblig(er)t heeft ter ande(re) Sijn met malcande(re)n eenswordd(en)/
ende overcomen vand(en) voirs(creven) verloepen(e) en(de) acht(er)stellige(n) ombetaeld(en)/
pachte van tweelf jae(re)n der (con)dicien h(ier) nae volghende te/
weten dat de vors(creven) jan rassijn van dien acht(er)stelle van xii/
jae(re)n alles maer betalen en sal dan sesse der selver sacken by(n)nen vi/
[jae(re)n naestcomen(de)] Te weten tallen sint andriesmisse alse de [principale] lijfpen(sien) jairlix valle(n)/
sal en(de) sesse jaer lanc elcx jaers eenen der selver sesse sacken/
dair af den yersten t(er)mijn zijn sal ts(in)t andriesmisse naestcomen(de)/
sonder myndernisse oft afslach vanden pachte die altijt ten selve(n)/
sint andriesmissen jairlix vand(er) vors(creven) lijfpen(sien) vallen sal op dat/
de vors(creven) lijsbeth werdynne des vors(creven) collarts [d(air) op de vors(creven) lijfpen(sien) steet] leeft Ende h(ier)/
mede heeft de vors(creven) collart den vors(creven) ja(n)ne rassijn en(de) de ond(er)pa(n)de/
voe(r)ger(uert) vand(en) vors(creven) ombetaelde(n) acht(er)stelle van xii jae(re)n geheelijc/
quijtgescouwe(n) ende de voirs(creven) jan raussijn [heeft] geloift die vi mudde(n)/
alsoe te betalen q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) meld(er)t vync febr(uarii) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt