SAL7360, Act: R°206.1 (449 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°206.1  
Act
Date: 1467-03-11

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt doen cont en(de) doen te weten dat opden dach datu(m)/
van desen voir ons comen es in prop(re) p(er)sone jouffr(ouwe) margr(iete)/
vanden wouwe geheten cool claes weduwe roelofs wilen/
boxhorens en(de) heeft geconstitueert volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven tot hue(re)n wederroepen janne/
vander fonteynen geheten de wale woenen(de) tantwerpen met/
rechte te vervolgen en(de) te bedingen alsulken versterfnesse/
oft successie van alsulken versterfnesse als d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)gr(iete)/
toegecomen en(de) verstorve(n) zijn [is] bij doode en(de) aflivich(eit) jouffr(ouwe)/
katlijnen vand(er) elst weduwe cools claes vanden huyse en(de)/
hove metten bogarden en(de) allen ande(re)n sijnen toebehorten gelege(n)/
te hoobeke bij antwerpen met twee houten lants gelege(n)/
aldair neve(n) d(er) heyden met rechte te vervolghen [die] te verwae(re)n/
de proffiten dair af tontfangen tegen oft aen wat p(er)sone dat/
dat zijn mach dair voir te panden te dagen te beleiden/
rastamente te doen leggen die texequeren te vervolghen/
en(de) te vorde(re)n na costume en(de) gewoente vand(er) plaetsen dair/
dat behoe(re)n sal oft behoeve(n) sal mogen En(de) ofs noet geborde/
voir alle rechte(re)n gheestelic en(de) weerlic met rechte te conteste(re)n/
te decline(re)n te excipieren te reco(n)venie(re)n te verantweerden te/
bescudden te bedingen te wynnen te verliesen alle gescriften/
en(de) libellen ov(er)tegheven en(de) te nemen te replice(re)n te duplice(re)n/
als wale int principael als int assessoir also dicwille ende/
menichwerven als des te doen zijn sal [de] getuygen met rechte/
bedwongen te worden tot hue(re)r deposicien die te leiden der/
wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die te batteren hue(r) deposicie(n)/
te wederleggen also dicke en(de) menich werven alst behoe(re)n/
en(de) behoeve(n) sal allet des vors(creven) steet met rechte te wynne(n)/
en(de) te verliesen die saken bij beroepe oft appellacien te mogen/
vervolgen de vo(n)nissen van dien te verwachten tgewijsde/
te vervolgen en(de) te doen exqueren composicie en(de) mynlike/
effeni(n)ghe d(air) af te make(n) (et)c(etera) sic de v(er)bo ad v(er)bu(m) ulterius ut habet(ur) febr(uarii)/
xxv p(re)ceden(ti) Actu(m) m(ar)cii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt