SAL7360, Act: R°211.1 (461 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°211.1  
Act
Date: 1467-03-14

Transcription

2019-06-30 by myriam bols
It(em) navolgen(de) den vors(creven) vo(n)nisse heeft de vors(creven) arnd op heden den vors(creven) eedt/
behoirlijc gedaen ende alsoe hebben de scepen(en) van loven(en) voirt gewesen voir/
een vo(n)nisse dat de selve arnd met sijnd(er) eedt dien hij gedaen hadde gestaen/
soude nae dat de waerheit gedrag(en) hadde In sca(m)p(no) m(ar)cii xiiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt