SAL7360, Akte: R°215.2 (472 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°215.2  
Act
Datum: 1467-03-19

Transcriptie

2019-03-14 door myriam bols
I(em) magriete pyckoes weduwe jans wijlen v(ere)namelen heeft ontsedt op/
eenen borghe te daighe en(de) te rechte te comen alsulken haeflike goede en(de)/
vliegenderve alse goessen vand(er) stoct woenen(de) inde groefstrate heeft/
doen beslaen ten huyse der selver magriete(n) Inde est fideiussor godefrid(us)/
bubbele(re) que(m)quid(em) godefrid(um) d(i)c(t)a margareta et joh(ann)es vranx multor (com)mor(antes)/
in molendino ter hart hadict in p(ar)roch(ia) de tyeldonck [p(ro)mis(er)unt exin(de) inde(m)p(n)e(m) releva(r)e] cor(am) naus(nydere) vync/
m(ar)cii xix
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-15 door Xavier Delacourt