SAL7360, Act: R°215.2 (472 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°215.2  
Act
Date: 1467-03-19

Transcription

2019-03-14 by myriam bols
I(em) magriete pyckoes weduwe jans wijlen v(ere)namelen heeft ontsedt op/
eenen borghe te daighe en(de) te rechte te comen alsulken haeflike goede en(de)/
vliegenderve alse goessen vand(er) stoct woenen(de) inde groefstrate heeft/
doen beslaen ten huyse der selver magriete(n) Inde est fideiussor godefrid(us)/
bubbele(re) que(m)quid(em) godefrid(um) d(i)c(t)a margareta et joh(ann)es vranx multor (com)mor(antes)/
in molendino ter hart hadict in p(ar)roch(ia) de tyeldonck [p(ro)mis(er)unt exin(de) inde(m)p(n)e(m) releva(r)e] cor(am) naus(nydere) vync/
m(ar)cii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt