SAL7360, Act: R°215.3-V°215.1 (473 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°215.3-V°215.1  
Act
Date: 1467-03-20

Transcription

2019-03-14 by myriam bols
It(em) arnd van vloershem geheete(n) de coste(re) f sone wijlen jans ende/
willem van poed(er)le sone wijlen godevairts nut(er)tijt meye(r) te ryemenam/
beyde woenen(de) te ryemena(m) hebben geloift indivisim meest(er) janne lobbe/
en(de) henr(icke) vasont secretar(is) aut alt(er)i onderhalven rijder alse voir tv(er)loep/
en(de) acht(er)stel van i(½) rijd(er) tsjaers lijfpen(sien) die meest(er) jan van neele opden/
vors(creven) arnde alse p(ri)ncipael en(de) meest(er) janne en(de) henr(icke) alse zijn borgen/
spreken(de) heeft ende oic xvi stuv(er)s van costen int opscrive(n) gedaen ov(er)/
den selve(n) arde uut sak(en) vand(er) selv(er) borchtocht te betalen al tussce(n) dit/
en(de) beloken(en) paesschen naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Hebben voirt geloift ind(ivisim)/
den selven meest(er) janne en(de) henr(icke) geheelijc en(de) al te lossen ende/
scadeloes quijt te houden en(de) uut den brieven te doen doen vander/
vors(creven) borchtocht vand(en) i(½) rijd(er) lijfpen(sien) die gesciedde voir scepen(en) van/
loven(en) oct(obris) xi a(nn)[o] lxiii ende dat zij hen (con)trarie van desen met gheene(n)
//
ande(re)n weghen en sullen behulpen bevryen noch bescudden mair/
dese tegewoirdege geluften doen en(de) acht(er)volgen alsoe dat dat de(n)/
selve(n) meest(er) janne en(de) henr(icke) en(de) elke(n) van hen genoech zij Et p(rim)[us]/
cor(am) roelofs vynck marcii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt