SAL7360, Act: R°224.1 (491 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°224.1  
Act
Date: 1467-04-07

Transcription

2019-03-20 by myriam bols
It(em) jan van bullestraten die van pete(re)n stijnen aengesproke(n) es op hede(n)/
int recht voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) van zeke(re)n sculden ende/
gebreken die de selve pet(er) ten selven janne w(er)t meynt te hebben/
heeft geloift den selven pete(re)n dat hij altijt binne(n) viii daigen nae/
dat hijs vandes selfs pet(er)s wegen vermaent soude wordde(n) weder/
hier int recht comen sal en(de) trecht plegen ten ynde uut In (con)sist/
sca(m)pno ap(ri)lis vii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt