SAL7360, Act: R°243.3-V°243.1 (522 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°243.3-V°243.1  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2019-11-30 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat opde(n) dach va(n)/
hede(n) voir ons come(n) sijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone de vors(creven) he(re)n abt en(de)/
(con)ve(n)t Ende hebben geconstitueert ende gesedt arnde de smet/
te wesen hue(r) meyer en(de) rintmeest(er) te pellenberch te winge/
te moutbroec te houdert en(de) d(air) omtri(n)t Ende voirdt den
//
selve(n) arnde mechtich gemaict en(de) volcome(n) p(ro)curacie ende/
auctoriteit gegev(en) alle des vors(creven) goidsh(uys) rechte(n) en(de) saken ind(er)/
meyerien en(de) rintmeest(er)scape vors(creven) ende alle ande(re) desselfs/
goidsh(uys) saken en(de) goeden beruerlijc en(de) omber(uerlijc) chijsen rinte(n)/
erfpachte(n) opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) vervalle(n) inden selven plaetsen/
oft d(air) omtri(n)t e(n)nichsins uutstaen(de) verschinen(de) ende geleg(en)/
Te bediene(n) te verwaren (et)c(etera) in om(n)i modo ut p(ri)us ha(betu)[r]/
in p(ro)cura(ci)[o(n)e] d(ict)i joh(ann)is vand(er) grecht mutat(is) mutand(is) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt