SAL7360, Act: R°245.2 (527 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°245.2  
Act
Date: 1467-04-20

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
It(em) h(er) jan robbeert prieste(r) rintm(eeste)r van bossuyt diens peert op heden met/
rechte beco(m)mert es geweest bij godfrijne boddart woenen(de) te loeven(en) heeft geloift/
renu(n)c(ierende) dat hij van morgen over viii daigen jegen den zelven godfrijne alhier/
te rechte comen sal en(de) aldair verwachten des op hem gewijst sal wordden d(air)/
af zijn borghen jehan de morchain van grave(n) en(de) jehan de blancq(ue)da(m)me va(n)/
gottekem de welke geloift hebben tgewijsde te voldoene Et p(ri)m(us) borch(ove) nausnyde(re)/
ap(ri)lis xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt