SAL7360, Act: R°250.2 (537 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°250.2  
Act
Date: 1467-04-18

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
It(em) ter selver tijt sprac de selve claes den vors(creven) gheerde aen seggen(de) dat hij/
anderwijle als meye(r) van thienen in sijn huys met zijnen dyeners hadde/
geweest ende dair aenveerdt een plackaet vander stat van loeven(en) van/
des voirs(creven) claes poirterien dwelc de selve claes versocht en(de) onlanx voe(r)/
der stat raide versocht hadde vanden voirs(creven) gheerde weder te hebben dair/
op de selve gheert hem v(er)antweerden(de) seyde dat hij hier op voe(r) de stat/
hem verantweerden(de) gep(rese)nteert hadde nae dat hij zijn scriftue(re)n hadde/
besocht en(de) met sijne(n) dyene(re)n gesproken soe soude hij hem tselve plakaet/
wedergheven oft eedt dair voe(r) doen ten heiligen dat hijs niet en hadde/
en(de) dat p(rese)nteerde hij noch te doene tot eene(n) cortten gelegen(en) daige En(de)/
hier op w(er)t gewijst met vo(n)nisse dat de voirs(creven) gheert met voldoene/
van sijnder p(rese)ntacien gestaen sal soude eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt