SAL7360, Act: R°251.2-V°251.1 (544 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°251.2-V°251.1  
Act
Date: 1467-04-20

Transcription

2019-05-05 by myriam bols
It(em) de vors(creven) wynne heeft genomen ende bekint d(at) hij genome(n) heeft/
teghen henricke van bierbeke als p(ro)cur(eur) en(de) inden name machiels absoloe(n)s/
de goede desselfs machiels hiernae bescrev(en) geleg(en) in ende omtri(n)t den vors(creven)/
hove en(de) goeden ter beke te weten yerst tdofhuys desselfs machiels geleg(en)/
aende vedeweyde recht achter aen tselve hof Item den bogairt dair neven/
gelegen aende porte vand(en) vors(creven) hove It(em) den wech oft uutganc vand(en)/
hove gaen(de) voe(r) ter herstrate(n) w(er)t dair op nu hoppecruyt staet It(em) noch/
alle de beemde desselfs machiels ald(air) gelegen die wijlen totten voirscr(even)/
hove behoirden soe verre dese goede oic voermaels metten vors(creven) hove/
in hue(ri)ngen uutgegev(en) hebben geweest Te houde(n) en(de) te hebben va(n) halfm(er)te/
lestled(en) eene(n) t(er)mijn van ix ja(r)en lanc due(re)nde deen nae dande(r) staphants/
sonder middel volgen(de) elx jairs dae(re)nbynne(n) te wete(n) tvoirs(creven) dofhuys om en(de)/
voe(r) een crone te xxiiii st(uvers) It(em) den bogairt desgelix alle ja(r)e om ende/
voe(r) een gelijke crone It(em) den wech om en(de) voe(r) twee hollan(sche) guld(en) ende/
die voirs(creven) beemde jairlix om ende voe(r) xxi(½) g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) tstuc ende/
eene(n) peter te xviii stuv(er)s jairlix ts(in)te mertensmisse te betale(n) den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) selen die vors(creven) machiel en(de) de wynne/
van malcande(re)n moige(n) sceiden te(n) yerste(n) drie ja(r)en des vors(creven) t(er)mij(n)s Bij also/
dat die ghene die sceyden sal willen dat den ande(re)n een half jair te voren/
cundigen sal It(em) sal de vors(creven) wynne zijne(n) t(er)mijn due(re)nde alle de/
dijken grechte(n) ende wat(er)leiden in ende omtri(n)t den vors(creven) goeden gelegen
//
moten houden veghen ende ruyme(n) wel ende loflijc ende die strate(n)/
houden ende maken alsoe dat den vors(creven) machiele d(air) af gheen scade/
en come Ende alle dese vorweerd(en) H(ier) af sijn borgen desselfs wy(n)ne(n)/
die vors(creven) bertelmeeus en(de) jan pols gebruede(re)n Et p(rim)[us] eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt