SAL7360, Act: R°252.2 (546 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°252.2  
Act
Date: 1467-04-25

Transcription

2019-05-06 by myriam bols
It(em) wa(n)t lorain daneal gegoet zijnde bij ja(n)ne le roy anth(onis) thonis in zeke(re) stucke(n) en(de)/
p(er)ceele(n) va(n) goede gelege(n) te houtain gelijc scep(enen) br(ieve) va(n) lov(enen) ap(ri)lis ix lestlede(n) gemaect/
dat inhoude(n) met br(ieve) vand(er) stad onlancx de banc ald(air) heeft doen sluyte(n) om deswille/
dat meest(er) [vacat] oft zijn p(ro)cur(eur) d(air) op voir gebrec va(n) rinte(n) op e(n)nige/
d(er) selver goede p(ro)cedeerde en(de) p(ar)tie(n) dach besceyde(n) op dond(er)sd(ach) lestlede(n) die te(n) selve(n)/
dage noch oec op hede(n) als te(n) naeste(n) v(er)streken(en) dage niet come(n) en zijn soe hebbe(n)/
de he(re)n scep(enen) va(n) loeven(en) gewijst met vo(n)nisse p(ro) (con)tu(m)acia cor(am) o(mn)ib(us) ap(ri)lis xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt