SAL7360, Act: R°285.1 (612 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°285.1  
Act
Date: 1467-06-04

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Item uut dien dat hughe vanden heetvelde als man en(de)/
momboir jouffruwe lijsbetten coemans sijns wijfs die met/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) heeft drie ryns guld(en) erflic op een/
bloc lants houden(de) vier boender oft dair omtrent gelegen/
te meltbroec opden dach van heden als ten naesten/
verstreken(en) daghe van rechte want men in dijsendaghe/
lestleden niet en dinghde dach van rechte hadde tegen/
henricke estor besitter der vors(creven) goede die de selve zijn/
goede verantweerden woude alst blijct bij onsen register/
vand(er) daet maii xii lestleden ende de vors(creven) huge niet/
comen en is en(de) de vors(creven) henric estor trecht versueken(de) sijne(n)/
[dach gewacht heeft] So es op heden den selven henr(icke) bijden scepen(en) van lov(enen)/
gegeven voir een vo(n)nisse gelieft den selven henr(icke)/
zijn p(rese)ntacie en(de) tverwaren van zijne(n) dage te doen/
registe(re)n dat hij dat doen mach cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt