SAL7360, Act: R°289.1-V°289.1 (617 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°289.1-V°289.1  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-26 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan mennekens sone joes me(n)nekens/
woenen(de) toutgarden in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
dat hij genomen heeft tegen he(re)n janne van beringen/
canonc ts(int) peters te loven(en) en(de) janne blijdeleven als/
procur(eur)s de godshuys van tongerloe thof des vors(creven)/
godshuys gelegen toutgarden metten woeni(n)gen huysen/
hoven wynnen(de) landen beempden eeuselen bogarden/
thienden en(de) allen ande(re)n toebehoirten gelijc en(de) alsoe v(er)re/
daneel van sint truden de vors(creven) goede in pechtinge(n)/
gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfmerte dat was int jair van lxiii eenen/
t(er)mijn van sesse jae(re)n deen na dander zonder/
middel vervolgen(de) elx jars dae(re)nbynnen om en(de) voir/
negentich mudden [pacht] terwen goet en(de) payabel der mate(n)/
van thiene(n) te weten(e) vi halster d(er) selver mate(n) voir/
elc mudde gerekent vijf mudden witter eerweten/
d(er) mate(n) vors(creven) en(de) twee nuwe vranckijcsche cronen ts(int)/
andries messe apostels te betalen en(de) tvors(creven) coren ende/
erweten te thienen te leve(re)n inder herbergen des vors(creven)/
godshuys den vors(creven) p(ro)cur(eur)s [des vors(creven) godshuys] quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sal de vors(creven)/
wynne den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde houden van/
wande en(de) dake wel en(de) loflic mair oft dair/
aen van v nuwen wercke yet gebrake te maken d(air)/
af sal de wynne ongehouden zijn Vort sal de selve/
wynne betalen jairlix alle den chijs en(de) co(m)mer uute(n)/
vors(creven) goeden gaende zond(er) afslach vand(en) vors(creven) pachte/
also in tijts dat d(air) gheen schade af en come Item/
sal de vors(creven) wynne jairlix halen met zijnen wagen/
en(de) p(er)den inde stat van namen sesthien assen van/
wagen(en) die tvors(creven) godshuys dair sal doen copen/
en(de) die sal de wynne leve(re)n in des vors(creven) godshuys/
herberghe te thienen Item sal de selve wynne des
//
vors(creven) abts thiende wijn doen vergade(re)n en(de) bringen op zi mijns/
he(re)n cost inde vors(creven) herberghe d(air) af de selve wynne/
hebben sal eene ame wijns tsijnen verdoene Item/
sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande den vors(creven) t(er)mijn lanc/
due(re)nde wel en(de) loflijc wynne(n) werven en(de) mesten gelijc/
reengenoten boven en(de) beneden en(de) die laten tzijnen/
afscheiden gelijc hij die vant tzijne(n) aencome(n) dats te/
weten(e) den wynterart te cappendale houden(de) viii(½)/
boend(er) besaeyt met wyntercoren op vier getideghe/
voren den zomerart in de brake half gheheel o(m)gedaen/
Ende wart dat hij bij roekeloesheiden des vorscr(even)/
wynne(n) oft zijns huysgesins de vors(creven) huysinge ver/
berden dat zoude de selve wynne ten prise/
van goeden mans den vors(creven) godsh(uys) moeten v(er)ghelden/
en(de) verberden die van wegen des abts oft zijns/
gezins roekeloesheit oft van vijantscape en(de) de selve/
wynne dair bij schade lede die scade soude d tselve/
godshuys hem desgelix v(er)ghelden En(de) alle dese vors(creven)/
vorwerden (et)c(etera) Inde sunt fideiussores d(i)c(t)i collini d(i)c(t)us/
iudocus mennekens gerardus roelants f(ilius) quond(am) joh(annis)/
gerardus boschman [boesman] f(ilius) q(uo)nd(am) gerardi eustatius [weyns] et gerardus me(n)nekens/
f(rate)r d(i)c(t)i coloni Et p(ri)m(us) berghe hoeven junii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt