SAL7360, Act: R°292.2-V°292.1 (627 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°292.2-V°292.1  
Act
Date: 1467-06-04

Transcription

2019-06-20 by myriam bols
Want he(re)n godevarde van beke als p(ro)cur(eur) des goidshuys van corte(n)berghe/
inden name desselfs goidshuys met rechte ten versuecke der stat van loven(en)/
gedaen aenden meye(r) van meysse gelevert en(de) in handen gesedt zijn/
die goede hier nae bescr(even) voer gebrec van drie pet(er)s te xviii st(uvers)/
tstuc jairlik(er) lijfrinte(n) ten live jouffr(ouwe) magriete(n) shanen shanen/
en(de) jouffr(ouwe) thorien vander borch no(n)ne p(ro)ffesse inden goidshuyse/
vors(creven) vallende xiiii daige in sprokille en(de) inder stat wissel van/
loeven(en) te leve(re)n dair de vors(creven) jouffr(ouwe) magriete hue(r) heffen inne/
heeft met scepen(en) brieven van loven(en) dair op gemaect febr(uarii) xiiii/
a(nn)[o] xiiii[c] lix Ende jan mychiels coen rogman ende jan sijn zone
//
die de voirs(creven) goede hante(re)n ende gebruyken dien nochtan dach van/
rechte besceiden was op [in] saterdaighe lestled(en) niet en comp(ar)eerden/
noch ande(re) van hue(re)n wegen ten daige vors(creven) noch oic op heden/
alse ten verstreken(e) daige Soe hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(en)/
ter maniss(en) smeyers geweesen voir een vo(n)nisse datme(n) de(n) vors(creven)/
p(ro)cur(eur) vand(en) vors(creven) goeden houde(n) sal inde macht van zijnder/
leveringe(n) zoe v(er)re dat och voir scepen(en) come(n) es cor(am) meld(er)t/
berghen naus(nydere) hoeve(n) junii iiii[ta]/
Dit sijn die goede/
Ierst drie dach(mael) wynne(n)s la(n)ts luttel my(n) oft meer geleg(en)/
inde p(ro)chie van meysse op tvelt geheete(n) moirte(r) ter hasselt/
tussce(n) de plaetse geheete(n) aen tcout(er)gat ter eend(er) zijden en(de) de/
goede der tafelen des heylichs gheest van meysse ter andere/
It(em) een dach(mael) wynne(n)s lants luttel my(n) oft meer geleg(en) op/
tvors(creven) velt op dande(r) zijde vand(en) vors(creven) goeden der tafele(n) des heilichs/
gheest van meysse tussce(n) de zelve goede ter eend(er) zijde(n) en(de) den/
wat(er)mansputte ter ande(r) zijden It(em) drie dach(mael) wy(n)nens lants/
luttel my(n) oft meer geleg(en) inde p(ro)chie en(de) int velt vors(creven) op dand(er)/
zijde vand(en) vors(creven) wat(er)mansputte tussce(n) den selve(n) putte t(er) eend(er)/
zijden en(de) de goede pet(er)s machiels ter ande(re) It(em) een dach(mael) wy(n)nens/
lants luttel my(n) oft meer geleg(en) inde vors(creven) p(ro)chie tussce(n) de/
goede katlijne(n) huychs ter eend(er) sijden en(de) de goede h(er)mans/
dralants ter ande(re) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt