SAL7360, Act: R°300.2 (639 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°300.2  
Act
Date: 1467-06-13

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
Vander aenspraken die bastijn coursays arts sone gedaen heeft tot/
bertelmeeuse van hulslair seggende dat de zelve bertelmeeus/
bynne(n) cortten tiden herwarts tegen hem gecocht heeft zeker/
erve dair af hij hem sculd(ich) ware achtien guld(en) pet(er)s versueken(de)/
dat hem de selve bertelmeeus die opleyde en(de) betaelde dair tege(n)/
de selve b(er)telmeeus hem v(er)antwerden(de) seyde dat hij tselve erve/
gecocht hadde in dier vuegen dat hem aende pe(n)ni(n)ge in betali(n)ge(n)/
cortte(n) soude de helicht van ond(er)halve(n) rinsch gul(den) lijftochten/
die den selve(n) b(er)telmeeuse alsoe half toebehoirden alse mo(m)boir/
zijns wijfs en(de) d(air) inne de vors(creven) bastijn gehoude(n) was ende/
verloeft stont ende tsurplus vand(en) coepe bove(n) de selve helicht/
d(er) vors(creven) rinte(n) hadde hij hem in gereeden pe(n)ningen betaelt/
des hij zijne(n) eedt ten heiligen p(rese)nteerde En(de) p(rese)nteerde vorts/
want hem den brief vand(en) vors(creven) ond(er)halve(n) rinsch guld(en)/
mair half toe en behoirde dat hij den vors(creven) bastijne dair/
af g(er)ne goede quitan(cie) voir scepen(en) van loeven(en) geven woude/
hopen(de) d(air) mede te gestaene Was gewijst met desen woirde(n)/
waer de vors(creven) bertelmeeus zijne(n) eedt dade soe hij gep(rese)nteert/
hadde dat hij met voldoene zijnd(er) p(rese)ntacie(n) soude volstaen welx/
eets hij inden rechte volqua(m) P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis in sca(m)pno de(m)pt(o)/
roel(ofs) junii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt