SAL7360, Act: R°301.1 (640 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°301.1  
Act
Date: 1467-06-15

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
It(em) marie weduwe henricx wijlen favetrop woenen(de) te brocquyt/
inde p(ro)chie van opgeldenake in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint/
dat zij genomen heeft van joese caverchon als p(ro)cur(eur) en(de) inden/
name vanden goidshuyse van vrouwenp(er)cke met behoirliker/
p(ro)curacien alle de lande des selfs goidshuys geleg(en) te brocquyt/
voirs(creven) en(de) dair omtri(n)t soe v(er)re de vors(creven) wilen henric die aldair/
eene(n) voirmaels selve onder sijn ploech gehouden heeft en(de)/
niet voird(er) Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te/
dat a(nn)[o] xiiii[c] lxiii lestleden eenen t(er)mijn van tweelf jaren/
lanc due(re)nde deen na dande(r) staphants sonder middel volgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbynne(n) om ende vore veerthien mudde(n) cor(ens)/
goet en(de) payabel mate(n) va(n) loven(en) en(de) pacht van opgeldenake/
tsint andriesmisse apostels te betalen en(de) te brocquyt oft opgel/
denake vors(creven) dairt der vors(creven) marien best gelieve(n) sal te leve(re)n/
den vors(creven) p(ro)cur(eur) des vors(creven) goidsh(uys) jairlix de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorweerd(en) dat de vors(creven) weduwe de vors(creven)/
lande hue(re)n t(er)mijn lanc due(re)nde houden wynne(n) werve(n)/
en(de) meste(n) sal wel en(de) loflic gelijc bove(n) en(de) bened(en) ende/
die late(n) thue(re)n afsceiden gelijc zijse aenverde Ende alle/
dese vorweerd(en) Inde sunt fideiuss(ores) d(ict)e marie joh(ann)es et jacob(us)/
maricke f(rat)res f(ilii) qu(on)d(am) jacobi (com)mor(antes) apud heddeignes et arnold(us)/
artssone f(ilius) quond(am) arnoldi (com)mor(ans) apud laetwijc Et p(ri)ma/
naus(nydere) hoeve(n) junii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt