SAL7360, Act: R°48.2 (103 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°48.2  
Act
Date: 1466-10-09

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item vranc braecmans barbier heeft gelooft voir hem en(de) lode/
wijcke wellens zijnen swager die jairlix hebben vier/
mudden corens erflic aen div(er)se goede des vors(creven) weduwen/
gheerts wilen van coudenberghe dat de vors(creven) wed(uwe) van/
dien iiii mudden corens [jairlix] met eend(er) betalingen aen hem/
gestaen [sal] en vand(en) vors(creven) lod(ewijcke) d(air) af ongepraempt blive(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt