SAL7360, Act: R°48.3-V°48.1 (104 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°48.3-V°48.1  
Act
Date: 1466-10-10

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item nadien dat op heden comen es bijden raide vander stat/
gielis de roide bastart ingeseten van deser stat clachtelijc opdoende/
hoe hij contrarie den rechte d(er) selver stat en(de) den gemeynen lant/
rechte bescreven is geweest voir m(ijns) gened(ichs) he(re)n raide ten/
versueke gielis sroiden janssone oic ingeseten(en) van saken die/
behoe(re)n ten beslichte van deser stat en(de) bewinde der selver Es/
p(ar)tien van dien bij termijnacien vand(er) stat dach betekent te/
compareren op in goensdaghe naestcomen(de) voir den raide alhier
//
en(de) als dan inder materien vort te vae(re)n en(de) te spreken also dat/
behoe(re)n sal zonder bynnen desen middelen tijde hier op yet/
te attempteren Act(um) in (con)silio oct(obris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt