SAL7360, Act: R°51.2-V°51.1 (106 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°51.2-V°51.1  
Act
Date: 1466-10-09

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item tvonnisse vanden gedinghe dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gehanghen/
heeft tusscen roelofve corsbout als aenlegghe(r) in deen zjde ende janne van e(re)nbodeghe(m)/
van wiltsele in dande(re) van dat de voirs(creven) roelof seide dat hem de voirs(creven) jan tande(re)n/
tiden dair toe bracht hadde dat hij metten selven janne van e(re)nboudeghe(m) borghe/
bleven was voir eenen geheeten jan wilen corsbout briede(r) aen gielise wilen/
metten ghelde voer ii rijders lijftochten ende hadde hem toegeseecht al waert/
dat de scepen(en) brieve niet en begrepen dat hij ter gheene schade af lijden en/
soude Welc point de voirs(creven) roelof den voirs(creven) janne overgaf tzijnd(er) wettig(er)/
eedt oft hijt boot selve te houden hoopende dat de selve jan ontschout hier/
tegen doen soude hem schadeloes vand(en) voirs(creven) lijfpen(sien) houden oft hem selve(n)/
den voirs(creven) eed overgeven ende dae(re)ntinden lossen Op dwelc de voirscr(even)/
jan hem verantweerdende seide dat hij hoopte der [dier] aenspraken onge/
houden te zijne want al wairt dat hij hem hadde geseecht ter tijt/
alse de borchtocht gesciedde dat hijter gheen schade af hebben en/
soude zoet dicwijle gebeurt onder vriende soe en hadde hijs niet geloift/
scadeloes te houden oft te lossen des hij eedt ende ontschout p(rese)nteerde/
te doene maer boven dien om dat hem nyemant inden mont zien/
en soude gaf de selve jan van er(en)boudeghem den selven roelofve over/
dorste hij ten heyligen zwee(re)n dat hem de voirs(creven) jan in vaster vorwerd(en)/
hadde toegeseecht te lossen ende dat hijter gheen schade af hebben en/
soude hij woude hem dair af lossen l ende quijt houden Was gewijst/
met desen woirden nae aensprake ende verantweerden van beiden p(ar)tien
//
waer die voirscr(even) roelof den voirscr(even) eed hem biden voirscr(even) janne/
overgege(ve)n niet aen en name ende die voirs(creven) jan van e(re)nboudeghem/
dan zijnen eedt dade soe hij gep(rese)nteert hadde dat hij der aensprak(en)/
ongehouden sijn soude welken eedt de voirs(creven) roelof aenna(m)/
ende dede dien ten naesten volgenden daighe alsoe dat/
voirt ten versueke van beiden p(ar)tien bij vo(n)nisse van scepenen/
gewijst was dat hij zijns eets was volcomen p(rese)ntibus/
roelofs nausnydere hoeve vynck octobr(is) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt