SAL7360, Act: R°53.1 (108 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°53.1  
Act
Date: 1466-10-16

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
De sake van gedinge die voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loeven(en) geha(n)ge(n)/
heeft tussce(n) ja(n)ne lauwarts als p(ro)cur(eur) des goidsh(uys) va(n) lyliendale/
diens p(ro)cu(ra)cie met vo(n)nisse van loeven(en) scepen(en) va(n) loeven(en) geap/
probeert was in deen zijde en(de) willem(me) de wynne gehete(n) va(n)/
schore in dande(re) va(n) zekere(n) goede(n) gelege(n) te b(er)the(m) benede(n)/
de(n) speelberch die tselve goidsh(uys) nu onlanx met rechte uut/
gewonne(n) heeft voir twee rijd(er)s erflijc t(er) quiti(n)ge(n) die voirtijts/
jan yde(n) den selve(n) goidshuyse dair op v(er)cocht en(de) gegoet/
hadde Welke sake de selve wille(m) alhier betoge(n) hadde uut/
crachte van i guedinge(n) uut beleyde va(n) scep(enen) br(ieve) va(n) loe(ve)n/
gedaechn henricke wile(n) va(n) schoe(re) des voirs(creven) wille(n)s oud(er)vad(er)/
vand(er) daten xiiii[c] een was met vo(n)nisse va(n) scep(enen) va(n) lov(enen)/
na aensp(ra)ke(n) v(er)antw(er)de(n) en(de) allegacie(n) va(n) beyde(n) p(ar)tie(n) gesedt/
inde(n) hoff d(air) de goede hove(n) ald(air) recht te geven ende te/
neme(n) cor(am) roelofs b(er)ghe nausnyd(ere) hoeve(n) vync oct(obris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt