SAL7360, Act: R°65.3-V°65.1 (137 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°65.3-V°65.1  
Act
Date: 1466-10-25

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
It(em) wouter van quaderebbe na(tur)lic sone he(re)n wout(er)s wilen va(n) quaderebbe ridders/
die tande(re)n tiden voir wet alhier gecome(n) en(de) gecomp(ar)eert es ende heeft ge(con)stitueert/
geset volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegev(en) tot sijnen wed(er)roepe(n) ende/
revocatien m(ijn) he(re) den p(ro) pryoer ende bruede(re)n der catuse(re)n des goidshuys van/
zeelhem bij diest om te hebben te heffen te bue(re)n en(de) te ontfangen des hier/
nae volcht Inden yersten aen vrouwe katlijne(n) van quaderebbe zijnd(er)/
sust(er) weduwe he(re)n symoens wilen pynnoc ridders en(de) hue(r) goede twintic(h)/
hollan(dse) guld(en) It(em) aen jouffr(ouwe) marien van quaderebbe insgelix suster des/
vors(creven) wout(er)s weduwe gheerts wilen vand(er) borch en(de) hue(r) goede oec twintich/
hollan(dse) guld(en) It(em) alsulken vijfthien rijders alse h(er) jacop van wandeignies/
ridde(r) en(de) sijne goede geleg(en) te mollebaix oic sculdich zij(n) met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) It(em) die hueringen van den huyse mynd(er)brued(er)strate
//
(et)c(etera) gelijc de brieve dair af gemaict xiii daige in nove(m)bri lestleden/
dat volcomelic inhouden ende beg(ri)pen in p(rese)ncia heeft gerevoceert/
ende wederroepen de selve p(ro)curatie en(de) mechticheit in alle d(er) vuege(n)/
en(de) manie(re)n dat die begrijpt Ende heeft begheert en(de) gewilt dat/
die van nu voirtaene van gheend(er) weerd(en) gehouden en zij noch/
dat dair mede gheenssins bij hen oft sake van hen hebben(de) gewracht/
en sal wordden uutgesceyden dat zij d(air) mede sele(n) moigen halen/
en(de) verreyken die vijfthien rijders gevallen aend(en) hee(re) va(n) wan/
dergnies ende sijn goeden vors(creven) ts(in)[te] mertensmisse lestlede(n) ende/
twintich hollan(dse) guld(en) gevallen inden mey oic lestled(en) op die/
goede d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) marien roelofs hoeven octobr(is) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt