SAL7360, Act: R°67.1 (144 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°67.1  
Act
Date: 1466-10-30

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
It(em) jan hannarde woenen(de) te loeven(en) inder herberghen geheete(n) de wilde/
gans baudewijn badar van dagbeermo(n)t sone wilen badarts ende aghete/
weduwe willems wilen de masieres zuster des vors(creven) bauduwij(n)s in/
p(rese)ncia hebben quijtgescouden volcomelijc tot behoif jans le charlier/
des jonghen sone jans le charlier van piet(re)baix allet recht actie/
ende aensprake die zij hebben moigen in e(n)nigher manie(re)n inde goede/
hier nae bescreven Te wete(n) inden yersten in een huys oft en(de) gelege/
mette(n) toebehoirte(n) geleg(en) te pet(re)baix opde(n) wech strecken(de) van [te] p(er)weiz/
w(er)t tussce(n) pirarde del meneye t(er) eenre en(de) den vors(creven) wech t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) in een dach(mael) lants geleg(en) t(er) plaetse(n) geheete(n) acht(er) thof tusschen/
ernoule de buret en(de) janne hannarde It(em) in een dach(mael) bosch geleg(en)/
ald(air) neve(n) janne hannarde en(de) janne printain It(em) [in] een dach(mael) lants geleg(en)/
ald(air) tussce(n) de goede van vileer en(de) tvors(creven) bosch It(em) in lxxx roeden la(n)ts/
geleg(en) ald(air) neve(n) de goede d(er) kerken van florivael te beyden zijden/
It(em) in een dachmael lants geleg(en) tusscen de goede van vileer en(de)/
janne hannarde It(em) [in] (½) dach(mael) lants geleg(en) tusscen de goede des vors(creven)/
jans hannarde en(de) ernouls wilen de le goffe It(em) in i dach(mael) lants/
geleg(en) neven dbosch van crikourt en(de) den goeden des voirs(creven) wile(n)/
ernoul wilen de le goffe It(em) en(de) in (½) dachmael hoofs geleg(en) tussce(n)/
dbosch henrix hanneyn en(de) de goede pirarts del meneye Gelovende/
de selve jan hannarde bauduwijn badar en(de) aghete de selve goede/
noch de besitt(er)s van dien nu noch in nacomende(n) tiden d(air) af ne(m)mer/
meer aentesprek(en) te moeyen noch te vexe(re)n bij hen selve(n) noch nyeman(de)/
and(er)s in gheenen rechte gheestelic noch weerlic in gheender manie(re)n/
mair van des(er) quitan(cie) tegen eene(n) yegelik(en) goet gerecht warant te/
zijne en(de) te blive(n) tot eeuwig(en) daige(n) cor(am) berghen hoeve(n) oct(obris) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt