SAL7360, Act: R°68.1 (148 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°68.1  
Act
Date: 1466-10-30

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item want de procur(eur) en(de) vorgenge(r) des godshuys vanden wittevruwen/
en(de) sinte barbelen bynnen loven(en) gelevert en(de) in handen gesedt zijn/
ten versueke der stat van loven(en) zeke(re) goede gelegen tsint jorijs/
weerde die houden(de) zijn derfgenamen joes wilen stercx voir/
gebrec van betalingen van drie ryns guld(en) erflijc na inhout/
der scepen(en) brieve van lov(en) d(air) af zijnde vander daet xiiii[c] lix/
decembris xviii en(de) cost en(de) co(m)mer d(air) op gelopen en(de) p(ar)tien/
dach bescheiden was opden dach van heden oft zij dair tegen/
hadden willen alligeren oft de vors(creven) brieve impungne(re)n oft weder/
leggen Aldair niemant comen en is den vors(creven) procur(eur) sijnen/
dach verwachten(de) en(de) recht versueken(de) soe hebben de he(re)n/
scepen(en) van loven(en) ter manessen smeyers gewijst geliefde den/
procur(eur) sijn p(rese)ntacie te doen teken(en) dat hij dat doen mochte/
cor(am) o(mn)ib(us) scabinis in scampno dempt(o) meld(er)t oct(obris) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt