SAL7360, Act: R°75.3 (170 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°75.3  
Act
Date: 1466-11-12

Transcription

2018-11-12 by myriam bols
De questie die voir de(n) rade vand(er) stad geweest is tussce(n)/
missen van nederhem reyne(re)n ve(re)nivete(n) [gehete(n) jacops] en(de) henr(icke) va(n) catte(n)/
beke en(de) oec ja(n)nes scepens alle vie(r) van kersbeke die van/
dsdorps wege(n) va(n) kersbeke gecore(n) zijn te besorge(n) den/
last vande(n) souweniere(n) inde oirloge lestlede(n) en(de) henr(ic)/
lodewijcx claes sone henr(ix) tharijs gehete(n) de briede(re)/
beyde van kersbeke in dande(re) Om dat de voirs(creven) besorg(er)s/
de voirs(creven) p(er)sone inde voirs(creven) laste te (con)t(ri)buere(n) gesedt hadde(n)/
hoeghe(r) ende voirde(r) dan zij meynde(n) te ghelde(n) en(de)/
dat om dat de selve besorgh(er)s inbrachten dat de(n) meye(r)/
van hale(n) zeke(re) (com)posicie(n) en(de) pe(n)ni(n)ge gelooft ware(n) en(de)/
gegeve(n) die tot hue(re)n laste zoe zij meynde(n) niet come(n)/
en soude(n) vande(n) welke(n) de selve besorg(er)s hopen(de) de/
(con)t(ra)rie Was geslicht in des(er) mate(n) so v(er)re de voirs(creven) iiii/
besorg(er)s huere(n) eedt daden dat zij de selve (com)posicie/
mette(n) meye(r) va(n) halen om dsbesten wille hadden/
gedaen en(de) te meeste(n) orboe(r) vande(n) dorpe sond(er) hen/
selve(n) d(air) in te sueke(n) oft te schoen(en) dat zij dair met/
gestaen souden en(de) dat dan hue(r) p(ar)tie(n) in dien last/
(con)tribue(re)n soude(n) Act(um) in pleno (con)silio no(vem)[b(ris)] xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt