SAL7360, Act: R°80.3 (180 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°80.3  
Act
Date: 1466-11-15

Transcription

2018-11-15 by myriam bols
Item vanden stoet die is tusschen roelofve roelofs ter eend(er) zijden/
en(de) janne van bullestraten die wynne is int hof des vors(creven) roel(ofs)/
in zijn hoff tot thuydekem [ter and(er)] om des meswynne(n) wille mergelen/
en(de) mesten vand(en) vors(creven) hove en(de) der schaden die de vors(creven) jan/
int vors(creven) hof geleden heeft vanden volcke van wapen(en) ende/
des dien aencleeft [en(de) va(n) alle(n) sake(n) tussce(n) hen uustaen(de) tot de(n) dage va(n) hede(n)] Hebben hen de selve p(ar)tien verbonden en(de)/
gesubmitteert in vrienden en(e) vriendelike effene(re)n Te weten(e)/
de vors(creven) roelof in gerarde van baussele secretaris en(de) hugen van/
udekem voirspreke en(de) de vors(creven) jan in lod(ewike) roelants burg(ermee)[st(er)] en(de)/
willem(me) de witte die informacie in wedersijde van p(ar)tien saken en(de)/
neme(n) sullen en(de) thoenisse ofs noet [is] aenhoren en(de) hue(r) eendrech/
tige uutsprake d(air) af doen op dats zijs eenss sijn tussche dit/
en(de) dondersdach naestcomen(de) en(de) oft sijs niet en consten/
v(er)liken sullen zij die sake bringen soe die voir hen comen is/
bringen voir de stat om eene termijnacie d(air) af te hebben/
Promitt(entes) ratu(m) en(de) oft p(ar)tien segger gebrake dat zij in die stat/
ande(r) gelike zullen mogen nemen cor(am) berge hoeve(n) no(vembris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt