SAL7360, Act: R°90.4-V°90.1 (197 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°90.4-V°90.1  
Act
Date: 1466-11-24

Transcription

2018-11-17 by myriam bols
Vanden stoote en(de) gescille wezen(de) tusscen wille(m)me de smet va(n) meenssele/
ter eenre sijden ende arnde bone legwercke(r) ter ande(re) alse van allen/
saken en(de) gescillen die zij deen totten and(ere)n e(n)nichsins te seggen moigen/
hebben [totte(n) daige toe van heden] hebben hen de vors(creven) p(ar)tien verbond(en) en(de) gesubmitteert in/
segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten de vors(creven) arnd in pete(re)n/
vand(en) berghe en(de) gielise de vos ende de vors(creven)
willem in janne/
mercels ende janne dillen ende de vors(creven) arnd in pet(ere)n/
vand(en) berghe ende gielise den vos in sulker vueghen dat de selve/
segge(re)n voir alle saken gesamend(er) hant binne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de)/
kyesen en(de) neme(n) sele(n) eene(n) ov(er)man om de vors(creven) saken en(de) questien oft/
zij int p(ri)ncipael niet v(er)eenige(n) en conste(n) te beslichte(n) en(de) oft zij int/
neme(n) vand(en) selve(n) ov(er)man niet v(er)eenige(n) en conste(n) soe soude alsdan/
dese submissie versmelte(n) en(de) te nyeute gaen mair oft zij des ov(er)/
quame(n) en(de) voir alle saken alsoe gesamend(er) hant eene(n) gecoesen hadd(en)/
soe selen p hen sal de vors(creven) willem dan [voir] den segg(er)s sijnd(er) wed(er)p(ar)tien/
zijne(n) eysch metten monde doen en(de) de vors(creven) arnd d(air) op sijn v(er)antw(er)d(en)/
en(de) al binne(n) en vors(creven) yerste(n) xiiii nachte(n) nae tkiese(n) vand(en) overman/
Ende dat gedaen selen de selve segg(er)s binne(n) xiiii nachte(n) d(air) na getuygenisse/
op dats behoift aenhoe(re)n en(de) binne(n) xiiii nachte(n) d(air) nae hue(r) uutsprake d(air) af
//
doen op dats zijs eens sijn oft and(er)s binne(n) den selve(n) xiiii nachte(n) de vors(creven)/
saken en(de) alle bescheit voir hen d(air) af come(n) sijnde den vors(creven) ov(er)man ov(er)geve(n)/
en(de) hem d(air) af volcomelic informe(re)n welc ov(er)man alle saken aengehoirt/
en(de) gevise(n)teert bynne(n) xiiii nachte(n) d(air) nae sijn uutsprake d(air) af doen sal/
Promitt(entes) ratu(m) ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re)n gebrake dat zij in/
die stat ande(re) gelijke selen moigen nemen meld(er)t hoeve(n) nobembr(is)/
xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt