SAL7360, Act: V°112.2 (239 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°112.2  
Act
Date: 1466-12-16

Transcription

2018-11-28 by myriam bols
It(em) desen brief heeft de voirs(creven) raes bekint den voirscr(even)/
cornelise te dier meyni(n)ge(n) want me(n) bevonde(n) heeft met/
scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en) vander date(n) xiiii[c] xlvii aug(usti) deci(m)a/
dat de voirs(creven) cornelis met de(n) voirs(creven) rase v(er)bonde(n) steet aen/
he(re)n ja(n)ne keghel prieste(r) voir drie r(insche) guld(en) lijftochte(n) d(air) in/
jan wilen van rode hem principael heeft doen setten/
Waert dat de voirs(creven) cornelijs dair af e(n)nige schade lede/
oft niet lange(r) d(air) voe(r) staen en woude dat hij he(m) dan d(air)/
mede soude moege(n) lossen aen de(n) voirs(creven) rase die he(m) bekinde/
d(air) of de principale te wesen oft op zijn goede van des/
voirscr(even) steet en(de) va(n) allen costen en(de) lasten zij ware(n) va(n)/
rechte oft niet talle(n) tide(n) alst he(m) geliefde en(de) dat gedaen/
zijnde en(de) niet eer salme(n) dit bekin te nyeute doen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt