SAL7360, Act: V°112.3 (240 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°112.3  
Act
Date: 1466-12-16

Transcription

2018-11-28 by myriam bols
It(em) sanders van oerbeke heeft gekint en(de) gelijt voir he(m) zijn/
erve(n) en(de) nacomelinge(n) dat m(ijn) h(ere) dabt en(de) co(n)vent des goidsh(uys)/
van vliederbeke aen en(de) op de goede h(ier) na bescr(even) nu des/
voirs(creven) sanders hebbe(n) gehadt ov(er) vele jare(n) zekere(n) chijs Te/
wete(n) op zijn huys dair hij in woent op de(n) hoec vander/
veem(er)ct gelege(n) gehete(n) den grote(n) horen drie cap(uynen) en(de) op/
thuys gehete(n) de(n) cleyne(n) hore(n) des voirs(creven) sanders d(air) naest/
gelege(n) xxiiii s(chellingen) vi d(enier) goets ghelts en(de) dat tselve goidsh(uys)/
dien va(n) nu voirtane jaerlijcx sculdich sal zijn te heffen(e)/
in alre vuege(n) en(de) maniere(n) hue(r) oude boeke dat beg(ri)pe(n)/
en(de) gelijc oft zij hen behout van rechte d(air) op gedaen hadden/
b(er)ghe vync dec(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt