SAL7360, Act: V°112.4-R°113.1 (241 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°112.4-R°113.1  
Act
Date: 1466-12-16

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
It(em) gord hanckart en(de) gord de cuype metsere in p(rese)ncia/
hebbe(n) v(er)huert en(de) bekent v(er)huert te hebbe(n) te wete(n) de/
voirs(creven) gord hanckart als mo(m)boir pet(er)kens en(de) grietkens/
wettiger kijnde(re) reyners wilen boschmans cuyp(er)s en(de) de/
voirs(creven) gord de cuyp(er)e va(n) zijns selfs en(de) zijns wijfs wege(n)
//
lodewike loots van he(re)ntals en(de) lijsbette(n) zijne(n) wive een hofstad/
metter plaetsen houden(de) omtrint vier roede(n) gelijc dat belege(n)/
is op steenwech bute(n) d(er) borchporte(n) jege(n) tdrincwater over aen/
tshe(re)n strate neve(n) den goeden vrancx van dieve(n) Te houden/
te hebbe(n) en(de) te besitte(n) vande(n) dage van heden alsoe lange als/
de voirs(creven) gehuyssce(n) leve(n) sele(n) en(de) de lestleven(de) va(n) hen beyde(n)/
leve(n) sal elcx jaers dare(n)binne(n) om en(de) voir thien stuvers/
mo(ne)[te] alle jare te kerss(miss)[e] te betale(n) en(de) te loeven(en) te levere(n) te wete(n) de tweedeel dair af de(n) voirs(creven) gorde hanck(ar)t en(de) tderdel/
den voirs(creven) gorde de cuyp(er)e tot d(er)re tijt toe dat p(ar)tien dair af/
met rechte beslicht selen sijn quol(ibet) ass(ecutu)[m] p(ri)maq(ue) soluc(i)o(n)e a natali/
d(omi)ni p(ro)xim(e) infra a(n)nu(m) et no(n) p(ri)us inchoan(da) Ende is vorwerde/
dat de voirs(creven) gehuyssce(n) opde voirs(creven) goede v(er)ty(m)me(re)n sele(n) binnen/
twee jare(n) naestcomen(de) de so(m)me van twintich r(insche) guld(en) sond(er) arge/
list dat houden(de) de(n) voirs(creven) t(er)mijn en(de) dat laten(de) wel gerepareert/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) gehuyssce dit voirs(creven) goet niet/
goet niet uutgeve(n) en selen noch verhuere(n) yeman(de) and(ers) van/
huerre hant sond(er) wille en(de) consente des voirs(creven) gorts en(de) gorts/
ende der gebuere(n) dair omtrint gesete(n) Ende es vorwerde ofter/
schade af quame vand(er) stad wege(n) dat de gehuyssce(n) hen dair af/
costeloes he ontheffen ende ontslaen selen Inde e(st) fideiussor/
henricus de guetrode Et p(ri)mi duo nausnyde(re) vynck dec(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt