SAL7360, Act: V°115.1 (248 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°115.1  
Act
Date: 1466-12-18

Transcription

2018-12-03 by myriam bols
Item vanden gescille geport tusschen gorde pierart in deen zijde/
en(de) janne blanckart met everarde de pape als man en(de) mo(m)boer/
jouffr(ouwe) m(ar)grieten dochter henricx wilen vander elst die hij hadde/
van jouffr(ouwe) machtelden wilen blanckart zijnen wijve suster des/
vors(creven) jans voir hen en(de) lyncken vand(er) elst suster der vorscr(even)/
m(ar)grieten die de vors(creven) jan en(de) everart hier inne gelooft hebbe(n)/
te vervangen in dande(re) Om dier v mudden corens erflic/
ter quitingen staende inde heylike vorweerde gemaect tusschen/
woute(re)n blanckart wilen en(de) [wilen] m(ar)grieten van sinte pet(er)s sijnen wijve/
vad(er) en(de) moed(er) des vors(creven) jans wilen en(de) wilen machteld(en) die/
de vors(creven) p(ar)tien meynen bij seke(re)n reden(en) dat hen de vors(creven) gort/
sculdich is genoech te doen en(de) de vors(creven) gort hult de contrarie/
Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden inde/
eerweerdige he(re)n te weten(e) in meest(er) janne van papenhoven rector/
janne van grontselt en(de) robbeerde de lacu doctors (et)c(etera) in sulker/
vuegen dat de vors(creven) jan en(de) zijn medep(ar)tien hue(r) aensprake/
overgeven sullen in gescrifte den vors(creven) goede bynnen viii dagen/
naestcomen(de) dair op de vors(creven) gort zijn verantweerden oic in/
gescrifte overgeve(n) sal bynnen viii dagen d(air) na d(air) op de vors(creven)/
he(re)n seggers neme(n) sullen informacie en(de) oft behoeft gethuy/
genesse aenhoren bynne(n) viii dagen d(air) na en(de) hue(r) uutsprake/
dair af doen bynnen xiiii nachten naestco d(air) na v(er)volgen(de)/
Promitt(entes) ratu(m) naus(nydere) vync dec(embris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt