SAL7360, Akte: V°116.2 (252 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°116.2  
Act
Datum: 1466-12-20

Transcriptie

2018-12-03 door myriam bols
It(em) de voirs(creven) gebruedere(n) die in so(m)mige(n) saken tandere(n) tijden/
voir hue(re)n vader voirs(creven) somwile(n) deene somwile(n) dande(re) ge/
sproke(n) hebben ende borghe staen hebbe(n) malcande(re)n gelooft/
ende openbaerlijc toegeseecht soe wie van hen in e(n)nigen/
nacomenden tijden dair voe(r) gehoude(n) oft e(n)nichssins worde/
gepraemt dat zij alle laste(n) dair af comen(de) metter p(ri)ncipael/
der schout hoedanich die zijn mochte(n) te geliken laste/
draghe(n) ende cuelen selen Voirtmeer hebbe(n) zij deen dande(re)/
gelooflijc gelooft en(de) toegeseecht dat zij na de doot vand(en)/
voirs(creven) huere(n) vader die een wile tijts niet wale te passe en/
heeft geweest noch noch en is oft zij langer leefde(n) dan hij/
alle de goede leene erve en(de) have hoedanich die zijn oft/
wair die belege(n) oft bevonde(n) sele(n) werde(n) hoedegelijc deyle(n)/
selen al waer oec soe dat na recht deen va(n) hen in e(n)nige/
der selver voird(er) dan dande(re) gericht mocht wesen Et t(antu)m/
eisd(em)
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt