SAL7360, Act: V°130.2 (280 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°130.2  
Act
Date: 1466-12-30

Transcription

2019-01-13 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen bur/
g(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raed d(er) stad va(n) loeven(en) saluit doen/
cond ende late(n) wete(n) dat op den dach datu(m) va(n) dese(n) voir/
ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone henric zanne(n) sone wile(n) wout(er)s/
woenen(de) te roesbeke ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie ende auc(tori)teit gegeve(n) tot zijnen wed(er)roepen/
henr(icke) van daelhe(m) arts sone behuwede sone des voirs(creven)/
henricx alle en(de) yegewelke zijn saken questie(n) ende gescillen/
als hij uutstaende heeft (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) salvo iusto calculo/
decembr(is) ult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt