SAL7360, Act: V°135.2 (291 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1467-01-05

Transcription

2019-01-17 by myriam bols
Item jan marcelis de jonge en(de) bertelmeeus vand(er) bauwette(n)/
hebben opden dach van heden aengenomen voir den raid/
vand(er) stsat dat zij heden des daeghs janne henr(icke) en(de)/
symone faets gebruede(re)n en(de) ka(tli)[ne(n)] m(er)lenberch over/
geve(n) sullen in gescrifte de rekeninghe vand(en) bewind/
dat zij gat he ghehadt hebben vand(en) goeden roelants/
wilen van doirne dair af zij vand(en) vors(creven) p(ar)tien/
gemechticht hebben geweest alst register onder ons/
aprilis vii int boec van lxi uutwijst Op welcke r(e)keni(n)ge/
de vors(creven) p(ar)tien vergade(re)n sullen en(de) hen verliken op dat/
zij mogen en(de) oft zij niet verliken en connen zullen/
zij van in vrijdaghe naestcomen(de) ov(er) viii dagen come(n)/
voir den raide vand(er) stat om d(air) vort met rechte/
van malcande(re)n beslicht te worden Act(um) in pleno (con)silio/
ja(nuarii) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt