SAL7360, Act: V°142.4 (312 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°142.4  
Act
Date: 1467-01-17

Transcription

2019-01-22 by myriam bols
It(em) al eest dat de voirs(creven) lijfpen(sien) aldus bekint es ende ghesciet/
soe es nochtan vorweerde eve(n)verre de voirs(creven) sculders oft/
e(n)nich vanf hen hen soe starck gemaken co(n)nen dat sij bi(n)nen/
eene(n) jae(re) naistcomen(de) den voirs(creven) ghehuyssche(n) oft de actie va(n)d(en)/
voirs(creven) brieve hebben(de) opleggen ende betale(n) de so(m)me van/
xxvii pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck eens dat sij dan d(air) mede/
ghestaen sulle(n) ende dat dan den voirs(creven) lijftochtbrief v(er)smelte(n)/
sal ende ghea(n)nicheleert en(de) te nyeute gedae(n) worde(n) Mair oft/
zij tselve jair lieten ov(er)ghaen sonder de selve xxvii pet(er)s gelijc/
voirs(creven) steet te betalen soe sal in dien gevalle den selve(n)/
lijftochtbrief van valeure ende weerden blive(n) ende den selve(n)/
gehuysschen oft actie van dien brieve hebbende alsdan ge/
geve(n) worden om dinhoudt van dien ombelet te volghe(n) deser/
condicien niet tege(n)staende cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt